Chr. KDV Het Kroontje  

Kruisweg 55, 1436CA, Aalsmeerderbrug

9,1
Chr. KDV Het Kroontje, Aalsmeerderbrug - Beste-kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Kroontje is een christelijk kinderdagverblijf, dat dagopvang biedt aan kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar. Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf bestaande uit 2 verticale groepen. Gesitueerd in Aalsmeerderbrug, gemeente Haarlemmermeer in de omgeving... Lees meer »

Meer informatie
Over dit kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf Het Kroontje is een christelijk kinderdagverblijf, dat dagopvang biedt aan kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar. Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf bestaande uit 2 verticale groepen. Gesitueerd in Aalsmeerderbrug, gemeente Haarlemmermeer in de omgeving Aalsmeer en Hoofddorp. Het handelen van onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers en onze visie op de kinderen zijn gebaseerd op christelijke waarden en normen. We creëren een veilige en vertrouwde sfeer, welke uw kind in staat stelt om zijn/haar eigen mogelijkheden en grenzen te ontdekken.
Pedagogisch
beleid
Kinderen zijn een kostbaar geschenk en ieder kind is uniek. Ouders vertrouwen de zorg van hun kind aan ons toe. Dit ziet Christelijk kinderdagverblijf Het Kroontje als een bijzondere taak en wil hier op een goede manier invulling aan geven. Uiteraard krijgen de kinderen de praktische zorg die zij nodig hebben, maar belangrijker nog is dat deze zorg op een liefdevolle manier geboden wordt. Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers kennen de kinderen goed en bouwen een band met de kinderen op.
Communicatie met ouders
Een goed contact tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de pedagogisch medewerkers is van essentieel belang. Een gedeelde zorg vraagt om goede afspraken. Het uitwisselen van informatie is een belangrijk onderdeel van dit contact. Op de dagopvang zijn de breng- en haalmomenten de aangewezen momenten om even overleg te hebben. maar ook via het schriftje (tot 1 jaar) kan informatie worden uitgewisseld en via Whatsapp. Informatie vindt men tevens op onze website en Facebook via nieuwsbrieven. per e-mail
Aanmeldings- procedure
Inschrijving kan via de inschrijfbutton op onze website: www.kdvhetkroontje.nl. U ontvangt een login voor ons planningssysteem: KOVnet om uw kindje te registreren. Vervolgens bieden we u een contract aan, zodra er plek vrijkomt op de gewenste dagen. U kunt zich inschrijven zodra u zwanger bent. Een goede start vormt voor het kind en de ouder(s)/verzorger(s) een veilige basis voor het verdere verblijf op het kinderdagverblijf. Vandaar dat wij veel waarde hechten aan een zorgvuldige wenperiode.